Anasayfa / Genel / Organik Çözücülerin Özellikleri
org

Organik Çözücülerin Özellikleri

Çözücü

Kaynama Noktası
(°C)

Yoğunluk
d 20°/4°

n 20°/D

Parlama
Noktası (°C)

Kurutma
Ajanı

Aseton (Merck 1.00013)

56

0.791

1.359

– 18

K2CO3 Molekül büyüklüğü 0.3nm

Asetik Asit (Merck 1.00063)

118

1.049

1.372

+ 40

P2O5; CuSO4

Asetik Anhidrit

136

1.082

1.390

+ 49

CaCl2

Asetonitril (Merck 1.00003)

82

0.782

1.344

+ 6

CaCl2; P2O5; K2CO3
Molekül büyüklüğü 0.3 nm

Anilin (Merck 1.01261)

184

1.022

1.586

+ 76

KOH; BaO

Anisol (Merck 8.01452)

154

0.995

1.518

+ 51

CaCl2; destilasyon; Na

Benzen (Merck 1.01782)

80

0.879

1.501

– 10

destilasyon
CaCl2; Na; Pb/Na
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

1-Bütanol (Merck 1.00988)

117

0.810

1.399

+ 29

K2CO3; destilasyon

2-Bütanol (Merck 1.09630)

100

0.808

1.398

+ 24

K2CO3; destilasyon

tert-Bütanol (Merck 1.09629)

82

0.786

1.384

+ 11

CaO; dondurarak

n-Butil asetat (Merck 1.01974)

127

0.882

1.394

+ 33

MgSO4

Karbon disülfit (Merck 1.02211)

46

1.263

1.626

– 30

CaCl2; P2O5

Karbon tetraklorür (Merck 1.02222)

77

1.594

1.460

Alev almaz

destilasyon;
CaCl2; P2O3; Pb/Na;
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Klorobenzen (Merck 8.01791)

132

1.106

1.525

+ 29

CaCl2; destilasyon; P2O5

Kloroform (Merck1.02445)

62

1.486

1.448

Alev almaz

CaCl2; P2O5; Pb/Na
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Siklohekzan (Merck 1.02832)

81

0.779

1.426

– 17

Na; Na/Pb; LiAlH4
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Dekahidronaftalin (Dekalin) (Merck 8.03101)

189/191

0.886

1.48

< 54

CaCl2; Na; Pb/Na

Diklorometan (Metilen Klorür) (Merck 1.06049)

40

1.325

1.424

Alev almaz

CaCl2; Pb/Na
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Dietil Karbonat (Merck 8.02898)

126

0.975

1.384

+ 25

K2CO3; Na2SO4

Dietilen glikoldibütil eter (Merck 8.02933)

255

0.885

1.423

+ 118

CaCl2; Na

Dietilen glikoldietil eter (Merck 8.02932)

188

0.906

1.412

+ 82.5

CaCl2; Na

Dietilen glikol dimetil eter (Merck 802934)

155
165

0.945

1.407

+ 70

CaCl2; Na

Dietil eter (Merck 1.00926)

34

0.714

1.353

– 40

CaCl2; Na; Pb/Na; LiAlH4
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Diisopropil eter (Merck 1.00867)

68

0.726

1.368

– 23

CaCl2; Na
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Dimetil formamit (Merck 1.03053)

153

0.950

1.430

+ 62

DestilasyonMolekül büyüklüğü 0.4 nm

Dimetil sülfoksit (Merck 1.02952)

189

1.101

1.478

+ 95

Destilasyon
Molekül büyüklüğü 0.3 nm

1.4-Dioksan (Merck 103115)

101

1.034

1.422

+ 11.8

CaCl2; Na Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Etanol (Merck 1.00986)

79

0.791

1.361

+ 12

CaO; Mg; MgO
Molekül büyüklüğü 0.3 nm

Etil asetat (Merck 1.00864)

77

0.901

1.372

– 4

K2CO3; P2O5; Na2SO4
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Etilen glikol (Merck 1.00949)

197

1.109

1.432

+ 111

Destilasyon, Na2SO4

Etilen glikol monoetil eter
(Merck 8.00857)

135

0.930

1.408

+ 41

Destilasyon

Etilen glikol monometil eter
(Merck 1.00859)

125

0.965

1.402

+ 52

Destilasyon

Etil format (Merck 8.00891)

54

0.924

1.360

– 20

MgSO4; Na2SO4

Etil metil keton (Merck 1.06014) 80 0.806 1.379
-4.4 K2CO3

Formamit (Merck 1.04008)

211

1.134

1.447

155

NaSO4; CaO

Gliserol (Merck 1.04092)

290

1.260

1.475

+ 176

Destilasyon

Hekzafloroaseton
(sesqui-hydrate) (Merck 8.15040)

1.685

Alev almaz

n-Hekzan (Merck 1.04368)

69

0.659

1.375

– 23

Na; Pb/Na; LiAlH4
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

İsobütanol (Merck 1.00984)

108

0.803

1.369

+ 28

K2CO3; CaO; Mg; Ca

isobütil metil keton
(Merck 1.06146)

117

0.801

1.396

+ 15.5

K2CO3

Metanol (Merck 1.06009)

65

0.792

1.329

+ 11

Mg; CaO
Molekül büyüklüğü 0.3 nm

Metil asetat
(Merck 8.09711)

57

0.933

1.362

– 10

K2CO3; CaO

1-Metil-2-pirolidon

202

1.0260

1.4684

+ 95

Destilasyon; Na2SO4
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Nitrobenzen Merck 8.06770)

211

1.204

1.556

+ 92

CaCl2; P2O5
Destilasyon

n-Pentan (Merck 1.07177)

36

0.626

1.358

– 49

Na; Pb/Na

1-Propanol (Merck 1.00996)

97

0.804

1.385

+ 15

CaO; Mg

2-Propanol (Merck 1.09634)

82

0.785

1.378

+ 12

CaO; Mg
Molekül büyüklüğü 0.3 nm

Piridin ( Merck 1.09728)

116

0.982

1.510

+ 20

KOH; BaO
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Tetrahidrofuran (Merck 1.08114)

66

0.887

1.405

– 17.5

Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Tetrahidronaftalin (Tetralin) (Merck 8.09733)

208

0.973

1.541

+ 78

CaCl2; Na

Toluen (Merck 1.08323)

111

0.867

1.496

+ 4

Destilasyon; Ca; CaCl2
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

Trikloroetilen (Merck 1.00958)

87

1.462

1.477

Alev almaz

Destilasyon
Na2SO4; K2CO3

Ksilen (isomeric mixture) (Merck 1.08681)

137/140

– 0.86

– 1.50

+ 25

Destilasyon; Na; CaCl2
Molekül büyüklüğü 0.4 nm

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hakkında admin

Bir yorum

  1. Kimyacıların’da Atasözü bu olur zaten ama Favorim :) Alkol Bütün Çözücülerin Anasıdır… :):)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*