Kimya Okulu

Gazların Özellikleri

10 Ocak

2012
images

Birbiri Arasındaki Çekim Kuvveti En az olan maddelerdir. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir. Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. Sonsuz oranda genişleyebilirler. Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar. Sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Düşük yoğunlukları vardır.

Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler. Bunlar; Basınç (P), sıcaklık (T) ve hacim (V) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir. Gazlar genellikle kokusuz ve renksizdirler. Bazılarının kokusu, rengi ve zehirliliği en belirgin özelliğidir. Br2 kahverengimsi kırmızı, I2 mor renkli, NO2 ve N2O3 kahve renkli, F2 ve Cl2yeşilimsi sarı,  NH3 keskin kokulu, oksijen, azot ve asal gazlar dışındakiler zehirlidirler.

Basınç: Basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin, o yüzeyin alanına bölünmesiyle bulunur.

 

 : P.V = n. R . T  (Kısaltma Olarak : Paran Varsa Nere At yada Pezevenk Nureddin :))

P(Pa) = F(N)/ A(m2)

 

Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Bir barometredeki cıva yüksekliğine barometre basıncı denir. Atmosfer koşulları ve yükseklikle değişir. Standart atmosfer (atm), civa civa yoğunluğu 13,5951 g/cm3 (0 oC ) ve yerçekimi ivmesi g = 9,80665 ms-2 olduğu durumda, 760 mm yükseklikteki bir civa sütununun oluşturduğu basınç olarak tanımlanabilir.

 

1 atm = 760 mm Hg

1 atm= 760 torr

1 atm = 101,325 N/ m2

1 atm = 101,325 Pa

1 atm = 1,01325 bar

Yorumlar

eXpressCevap - 20 Şubat 2014

Gazların Bulundukları Ortamda Yayılma Özellikleri: _*Gazların Bulundukları…

forumdas - 10 Ağustos 2014

sıvıların ve gazların ortak özellikleri nelerdir –

Saki - 22 Şubat 2015

Haz05hatic Hala birilerine adaann siirler olması mfckemmel bulundugumuz dfcnya ie7in..İlham kaynağı olabilmeyi başaran kişiyi de tebrik etmek gerek, ie7indeki saflığı saklayabildiği ie7in

performance car insurance high - 26 Şubat 2015

Always refreshing to hear a rational answer.

cheap car insurance quotes - 26 Şubat 2015

Heck yeah this is exactly what I needed.

cheap generic cialis - 15 Mart 2015

Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

Yorum Yapın !

*