Kimya Okulu

10 Ocak

2012
ii_atom

Daltonun kuramına göre elementler kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu teorisine göre kimyasal bir bileşik iki veya daha çok  sayıda elementin basit bir oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. Kimyasal tepkimelere giren maddeler arasındaki Kütle ilişkilerine istinaden, Dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur. Modern kuramı Dalton’un kuramına dayanır ancak bazı kısımları değiştirilmiştir. Atomun parçalandığını, elementlerin birbirinin aynı atomlardan değil, izotoplarının karışımından meydana geldiğini biliyoruz. Daltonun teorisi kimyasal reaksiyonların açıklanmasına, maddenin anlaşılmasına,  ve atomun temel özelliklerinin ortaya atılmasına oldukça büyük yararlar sağlamıştır. Bu sebeple ilk bilimsel teorisi olarak kabul edilir.

Dalton Atom kuramı üç varsayıma dayanır;

1. Elementler Atom adı verilen küçük bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşmazlar ve bölünmezler.

2. Bir elementin tüm atomlarının  kütlesi ve diğer özellikleri aynı, diğer elementlerin atomlarından farklıdır.

3. Kimyasal bir bileşik iki yada daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile oluşur.

kimyasal değişme konularının da daha iyi tanımlanmasına olanak sağlar:

1.    Kütlenin   korunumu:   Bir   kimyasal   reaksiyonda   reaksiyona   giren maddelerin kütleleri toplamı, çıkan maddelerin (ürünlerin) kütleleri toplamına eşittir.

2.  Sabit oranlar Yasası: İki element birden fazla bileşik meydana oluşturuyorsa,  birleşen iki elementin farklı miktarları arasında ağırlıkça tam sayılarla ifade edilen basit bir oran bulunur.

Örneğin: H2O da 2 g hidrojenle 16 g oksijen birleşirken, OH de 1 g hidrojenle 16 g oksijen birleşmiştir. Buradan  her iki bileşikte de aynı miktar oksijenle birleşen 2 g hidrojen ve  1 g hidrojeni birbirine oranlarsak 2 sayısını elde ederiz.

 

Yorumlar

Hilal - 03 Aralık 2013

Bu derslerde öğrendiklerimizin yarısı gereksiz şimdi Dalton atom modeli benim neyime yarıycak

TurkeyArena - 02 Ağustos 2014

Sevgili Dalton,Rutherford ve Thomson canınız çok mu sıkılmış acaba envai çeşit atom modelleri bulmuşsunuz??

Yorum Yapın !

*